Zondag 17.12.2017    16:36

home

design
faq
afspraak

hosting
faq
bestellen

domains
faq
bestellen

support

visie
over o2w
Terminologie webdesign

Voor wie relatief nieuw is op Internet is het wellicht interessant enkele veelgebruikte termen over webdesign wat nader uit de doeken te doen.


 1. Wat is een website?
 2. Wat is een URL?
 3. Wat is een e-mail-adres?
 4. Wat is een browser?
 5. Wat is HTML?
 6. Wat is een protocol?
 7. Wat is HTTP?
 8. Wat is TCP/IP?
 9. Hoe spreek ik een URL of domeinaam van een website uit?
 10. Hoe spreek ik een e-mail-adres uit?
 11. Er is een andere term die ik niet begrijp. Waar vind ik meer informatie?

1. Wat is een website?

Een website is een digitale presentatie op het World Wide Web die vanop internet wereldwijd bereikbaar is. Iedere website heeft een homepage (toegangsdeur) van waaruit bezoekers andere rubrieken kunnen aanroepen. Een website kan naast teksten en illustraties allerlei multimedia-inhoud bevatten, zoals animaties en videoclips.


Top      Printervriendelijk      Suggesties

2. Wat is een URL?

Een URL of Uniform Resource Locator is een gestandaardiseerd adres van een website, bijvoorbeeld "http://www.one2web.be".


Top      Printervriendelijk      Suggesties

3. Wat is een e-mail-adres?

Een e-mail-adres is een gestandaardiseerd adres waarnaar men elektronische post kan sturen, zoals "info@one2web.be". Een e-mail- adres is herkenbaar aan de apestaart, die men uitspreekt als "at".


Top      Printervriendelijk      Suggesties

4. Wat is een browser?

Een browser is een computerprogramma waarmee men websites kan raadplegen. De meest gebruikte browsers zijn Netscape Navigator (Communicator) en Microsoft Internet Explorer.


Top      Printervriendelijk      Suggesties

5. Wat is HTML?

HTML of Hyper Text Markup Language is een pagina-beschrijvingstaal die de layout van een webpagina bepaalt. Websites bestaan uit een verzameling HTML-bestanden, waarin referenties naar afbeeldingen of ander multimedia-materiaal zijn opgenomen, alsook hyperlinks naar andere pagina's, zowel binnen dezelfde website als naar andere websites.


Top      Printervriendelijk      Suggesties

6. Wat is een protocol?

Een protocol - althans in de Internet-context - is een gestandaardiseerde afspraak betreffende data-transmissie: een soort netwerktaal dus. Verschillende protocollen verzorgen verschillende manieren van data-transmissie en gegevensraadpleging.


Top      Printervriendelijk      Suggesties

7. Wat is HTTP?

HTTP of Hyper Text Transfer Protocol is een protocol dat webbrowsers toelaat om te communiceren met een webserver en daar een website te raadplegen. De browser zendt HTTP-commando's naar de server, die dan het gevraagde bestand terugstuurt.

U merkt tijdens het surfen dat u dit protocol gebruikt door het "http://"-voorvoegsel dat deel uitmaakt van de URL die bovenaan uw browservenster verschijnt.


Top      Printervriendelijk      Suggesties

8. Wat is TCP/IP?

TCP/IP is het onderliggende protocol dat de basis vormt voor de andere internetprotocols, zoals HTTP en FTP. TCP/IP kan gezien worden als een soort netwerk-esperanto, waarmee allerlei verschillende hardware en software vlekkeloos met elkaar kan communiceren.

Eind de jaren '50 werd het Terminal Control Protocol (TCP) ontworpen om terminals (scherm en toetsenbord) aan time-sharing te laten doen op grote mainframe-computers. Later werd daar door het Amerikaanse Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) het IP (Internet Protocol) aan toegevoegd, om ook remote terminals toegang te geven en zo de militaire computerinfrastructuur nog gedeeltelijk overeind te houden in het geval van een nucleaire aanval.

Aangezien de terminal/mainframe opstelling vandaag de dag eigenlijk enkel nog van toepassing is op Telnet- of SSH-verbindingen, wordt aan TCP steeds vaker de algemenere betekenis Transmission Control Protocol gegeven.

Kortom: afhankelijk van de publicatiedatum van het naslagwerk dat men raadpleegt (of de jaren dat men reeds op het Net vertoeft) zal men aan het letterwoord TCP een andere uitleg geven. Een praktisch verschil maakt dit natuurlijk niet.

Het gebeurt wel meer dat technische acroniemen tijdens hun levensduur een gewijzigde betekenis krijgen. Zo betekende GSM oorspronkelijke Groupe Spéciale Mobile, de werkgroep die de technische standaard vastlegde. Nu wordt daar meestal de betekenis Global System for Mobile communications aan gegeven. Het is maar hoe men het bekijkt.


Top      Printervriendelijk      Suggesties

9. Hoe spreek ik een URL of domeinaam van een website uit?

Een URL van een website zoals "http://www.one2web.be" spreekt u als volgt uit:

1. Vergeet het "http://"-voorvoegsel. De browser voegt dat toch toe indien u het niet expliciet intypt. Alles wat met "www." begint duidt toch op een website.

2. Spreek het punt uit als "dot", Engels voor punt.

3. Sommige domeinnamen eindigen op ".com", ".net" of ".org". Spreek die achtervoegsels uit zoals ze geschreven zijn.

4. Het ".be"-achtervoegsel spreekt u uit als afzonderlijke letters.


Top      Printervriendelijk      Suggesties

10. Hoe spreek ik een e-mail-adres uit?

Een e-mail adres zoals "Jan.Vercammen@mijnbedrijf.be" spreekt u als volgt uit:

1. Spreek het punt uit als "dot", Engels voor punt.

2. Spreek de "@" (de apestaart) uit als "at", Engels voor "bij".

3. Het stuk achter de "@" speekt u uit als elke andere domeinnaam of URL.


Top      Printervriendelijk      Suggesties

11. Er is een andere term die ik niet begrijp. Waar vind ik meer informatie?

Op Webopedia of WhatIs vindt u definities en uitleg over alle denkbare internet-termen.


Top      Printervriendelijk      Suggesties

Nog vragen? Vraag het ons even: we helderen een onduidelijkheid graag op. De antwoorden op veel van uw detailvragen vindt u wellicht terug in onze Knowledge Base.

Verneem meer over onze werkwijze, ontdek wat ons nu zo bijzonder maakt, of maak meteen een vrijblijvende afspraak.


contact    copyright    privacy    aup    disclaimer