Zondag 17.12.2017    16:32

home

design
faq
afspraak

hosting
faq
bestellen

domains
faq
bestellen

support

visie
over o2w
Copyright

De naam One2Web en het One2Web-logo zijn gedeponeerde handelsmerken. Ieder gebruik van deze benaming of dit logo vereist voorafgaande schriftelijke toestemming van One2Web.

Belangrijke delen van deze website worden geregeld genotarieerd om de authenticiteit te vrijwaren. Wij maken gebruik van diverse diensten om onze intellectuele eigendom te timestampen.

Alle tekstuele, grafische en programmatorische inhoud van deze website is de intellectuele eigendom van One2Web, tenzij anders aangegeven. Het klakkeloos kopiëren van andermans werk is niet alleen verwerpelijk, het is ook strafbaar. Het feit dat de digitale informatie op deze website makkelijk te dupliceren is, is geen reden om uw eigen werklust op nul te zetten. Wees creatief en bedenk zelf uw teksten en illustraties. Indien u echt dolgraag een afbeelding of tekst zou overnemen, vraag het ons dan eerst even: misschien stemmen we wel toe.

Niets uit deze digitale uitgave mag worden gekopieerd, gedupliceerd, gemirrord, vertaald, aangepast of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van One2Web. Elke vorm van tijdelijke of permanente reproductie van deze website of onderdelen daarvan is niet toegestaan, noch voor informatieve, educatieve, publicitaire of andere doeleinden.

Bij vaststelling van inbreuken op de bovenstaande bepalingen zal One2Web niet nalaten om eventueel juridische stappen te ondernemen tegen eenieder die zich daaraan zou bezondigd hebben.


contact    copyright    privacy    aup    disclaimer