Zondag 17.12.2017    16:38

home

design
faq
afspraak

hosting
faq
bestellen

domains
faq
bestellen

support

visie
over o2w
Disclaimer

Het gebruik van deze website en de informatie die erin is vervat valt volledig onder uw eigen verantwoordelijkheid. One2Web is op geen enkele wijze aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of de informatie die erin is vervat.

Ondanks de grootste zorg die One2Web besteedt aan het bijhouden, aanvullen en verbeteren van de informatie die in deze website is vervat, is het steeds mogelijk dat onjuiste of onvolledige informatie aan onze aandacht is ontsnapt. Het is aangewezen om bij twijfel of onduidelijkheid eerst even met ons contact op te nemen vooraleer u beslist om een bestelling te plaatsen. Wij helderen dan graag de onduidelijkheid op en passen desgevallend deze website aan.

Ondanks de grootste zorg die One2Web besteedt aan het verlenen van technische ondersteuning, is het steeds mogelijk dat onjuiste of onvolledige informatie aan onze aandacht is ontsnapt. De handelingen die de klant uitvoert afgaande op de informatie verkregen uit technische ondersteuning, vallen volledig onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Het is aangewezen om bij twijfel eerst een reservekopie te maken van belangrijke gegevens vooraleer handelingen uit te voeren die mogelijks onverwachte gevolgen kunnen hebben.

De exhaustieve lijst van gebruiksmogelijkheden van de verscheidene accounts, alsook hun prijsbepaling, kan op elk ogenblik worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving, zoals contractueel bepaald. Aangezien voor de diensten van One2Web vooraf dient betaald te worden, hebt u steeds de mogelijkheid om bij een eventuele prijsaanpassing van de bestelling of hernieuwing af te zien. One2Web zal echter steeds trachten zonder meerprijs de gebruiksmogelijkheden van de accounts te behouden en zo mogelijk nog te verbeteren en uit te breiden, in het belang van de klant.

One2Web is niet aansprakelijk voor inbreuken op de rechten van de bezoeker van deze website die buiten de wil van One2Web om zouden plaatsgrijpen. De bezoeker dient zich er zelf van te vergewissen dat de gebruikte software, hardware en internetdiensten waarmee hij deze website raadpleegt, geen opzettelijke of onopzettelijke onvolkomenheden bevatten die voornoemde inbreuken zouden kunnen vergemakkelijken.


contact    copyright    privacy    aup    disclaimer