Zondag 17.12.2017    16:31

home

design
faq
afspraak

hosting
faq
bestellen

domains
faq
bestellen

support

visie
over o2w
Privacy policy

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft u recht op inzage en verbetering van uw persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard. Deze wet beschermt u tegen tegen het hinderlijk gebruik of misbruik van uw naam, adres, telefoonnummer en andere persoonsgebonden gegevens voor direct-marketing of andere doeleinden.

Account Center Bij One2Web gaan we echter nog een stapje verder: iedere klant kan via zijn Account Center of Domain Center on-line zijn persoonlijke gegevens raadplegen en verbeteren. Het is dus niet nodig om ons een aangetekend schrijven te sturen met een kopie van uw identiteitskaart, zoals dat bij vele bedrijven het geval is. In plaats daarvan geven we u liever zelf de volledige controle over uw persoonlijke gegevens.

Ook wat rondzendlijsten betreft nemen we uw privacy ernstig. Uw e-mail-adres of andere gegevens worden onder geen beding doorgegeven of verkocht aan derden. Enkel klanten krijgen op geregelde tijdstippen een e-mail toegestuurd, en dan enkel maar met betrekking tot de diensten waarvoor zij op ons een beroep doen. Het kan sporadisch gebeuren dat we een fragment uit een lovend mailtje van een tevreden klant gebruiken voor publicitaire doeleinden, maar verder gaat dat niet.

Over de bezoekers van deze website worden op geen enkele manier persoonlijke gegevens verzameld zonder hun uitdrukkelijke instemming. De gegevens die u ons verstrekt om met u contact op te nemen, worden nadien gewist in het geval u uiteindelijk zou beslissen om op ons geen beroep te doen.


contact    copyright    privacy    aup    disclaimer