Zondag 17.12.2017    16:37

home

design
faq
afspraak

hosting
faq
bestellen

domains
faq
bestellen

support

visie
over o2w
Onze visie op webdesign

Als internetbedrijf hebben we natuurlijk een eigen kijk op het gebeuren. Zowel qua webdesign en webhosting zijn er volgens ons een aantal punten die zeker een kijkje van dichterbij verdienen.

Webdesign: Vijf vuistregels voor een succesvolle website
  1. Esthetiek: Visuele aantrekkingskracht
  2. Techniek: Navigatie, functionaliteit en interactiviteit
  3. Inhoud: Volledige en interessante informatie
  4. Onderhoud: Frequente aanvullingen en actualiseringen
  5. Promotie: Het afgewerkte product onder de aandacht brengen en houden
Webhosting: Vijf aandachtspunten voor een hosting-account
  1. Platform: Hard- en softwareconfiguratie van de server
  2. Webruimte: Voldoende plaats voor een groeiend project
  3. Een echte dotcom: Essentieel voor uw firma
  4. Mogelijkheden: Geketend of vrij als een vogel?
  5. Support: Techniek die degelijk ondersteund wordt

Vijf vuistregels voor een succesvolle website

Menigeen heeft zich al gewaagd aan de definitie van de perfecte website, meestal zonder dat die poging tot definitie veel om het lijf had. Wij trachten hieronder uiteen te zetten aan welke vereisten een succesvolle website dient te voldoen, gebaseerd op onze jarenlange ervaring en een flinke dosis gezond verstand.

1. Esthetiek: Het spreekt voor zich dat de website eerst en vooral visueel aantrekkelijk dient te zijn.
Stijl: Originele, stijlvolle en functionele afbeeldingen die grafisch netjes afgewerkt zijn, geven meteen een goede indruk en stemmen de bezoeker gunstig. Een site met lichtgroene letters op een feloranje achtergrond doet quasi iedereen meteen vertrekken.
Afwerking: Onzorgvuldigheden zoals te nauw bijgesneden randen, slordige horizontale of verticale centrering, verkeerde of overmatige beeldcompressie, of een vergeten anti-aliasing zijn onvergeeflijk.
Typografie: Een goed webdesigner heeft ook enkele van de kwaliteiten van een typograaf. Hij verafschuwt het ordinaire Times New Roman of Brush Script, houdt van een heldere bladschikking, en kiest voor zachte basiskleuren, zowel voor vlakken als voor karakters. Taal- en tikfouten, evenals het gebruik van een kindertaaltje of een overvloed aan uitroeptekens, zijn uiteraard uit den boze.
Overdaad schaadt: Overmatig gebruik van allerlei effecten zoals schaduwen, glows, 3D-effecten, speciale grafische filters, enzovoorts dient vermeden te worden. Een website heeft doorgaans een andere functie dan die van showcase voor de meest uiteenlopende en smaakloze combinaties van plug-ins voor uw grafisch pakket.
Functionaliteit: Een website die bol staat van de piepkleine afbeeldinkjes en flikkerende animaties, waardoor het geheel eerder op een flipperkast lijkt en al snel pijn doet aan de ogen, is helemaal fout. Over sites met enorme knipperende letters of een storende achtergrond die de tekst onleesbaar maakt, spreken we gewoonweg niet.

2. Techniek:
Syntax: Foutloze HTML, oog voor optimalisatie en het controleren van alle links zijn triviaal. Het gebruik van een zogenaamd gebruiksvriendelijk ontwerppakket zoals FrontPage of DreamWeaver getuigt van weinig oog voor continuïteit en toont enkel maar de gemakzucht van de ontwerper aan.
Toegankelijkheid: Doorgaans is het primordiaal dat men een zo groot mogelijk publiek bereikt. Sites schrijven voor één specifieke browser, de recentste browserversie of de hoogste schermresolutie is dan uit den boze. Websites die er in verschillende browsers identiek uitzien, zijn het kenmerk van een technisch onderlegd ontwerper.
Navigatie: Van de doorsnee bezoeker dient men geen telepathische gaven, een enorme vastberadenheid of een bovenmenselijk geduld te verwachten. Een duidelijk navigatiesysteem met eventueel een eigen zoekrobot moet dan ook doorheen de site gehandhaafd blijven. Men laat de bezoeker best geen hindernissenparcours afleggen om zijn doel te bereiken als het met één muisklik ook kan. Aangezien op internet iedereen zijn eigen uitgever is, is het voor de doorsnee gebruiker sowieso al moeilijk om tussen de bomen het bos nog te zien. De kans dat een bezoeker na een ontgoochelende ervaring snel terugkeert is vrij miniem, en dat maakt het vasthouden van de aandacht dan ook één van de moeilijkste opgaven voor de webdesigner. Dit fenomeen is volledig analoog met het zappen op televisie, met dat verschil dat er op internet geen 30 maar 30 miljoen kanalen zijn waartussen men kan zappen.
Efficiëntie: Een oordeelkundige keuze van beeldcompressietechniek en -verhouding is essentieel om de website zo snel mogelijk te doen inladen zonder aan beeldkwaliteit in te boeten. Men dient er zich van bewust te zijn dat niet iedereen over een hogesnelheidsverbinding beschikt, zeker mobiele gebruikers niet. Bovendien spaart men zo webruimte en toegewezen bandbreedte uit.
Interactiviteit: Telkens als een nieuwe technologie zijn intrede doet, zoals Java, DHTML of Flash, loopt het wereldje storm voor de nieuwe hype. De nieuwste gimmicks blijken na zekere tijd in de praktijk slechts een beperkt toepassingsgebied te kunnen verwerven. Het is de taak van de ontwerper om oordeelkundig de nieuwe technologieën in te schakelen, en niet de klassieke fout te maken om van de website een showcase te maken voor allerlei toeters en bellen. Er van uitgaan dat iedereen net dezelfde hardware- en softwareconfiguratie heeft, getuigt niet alleen van grenzeloze naïviteit, maar schept tevens een vals gevoel van voldoening. Het getuigt van een groter inzicht als de ontwerper een specifieke technologie maar inzet waar het imago of de functionaliteit van de website dat vragen. Om de bezoeker allerlei kopzorgen over zijn instellingen, browserversie en plug-ins te besparen, is het aangewezen om zoveel mogelijk gegevensverwerking op de webserver te laten uitvoeren in plaats van op de eigen computer. Via server-side scripting vermijdt men incompatibiliteiten en crashes, en zorgt men zo voor de breedste ondersteuning en het grootste aantal tevreden bezoekers. De ontwerper kan het zich op dit gebied wel wat comfortabeler maken met behulp van hulpmiddelen zoals ASP en ColdFusion, maar dat heeft al snel zijn gevolgen qua stabiliteit, beschikbaarheid of kostprijs. Naast de trend tot maximale benutting van de performantie van desktopcomputers, is er ook het steeds sterker wordend gebruik van heel wat minder performante browsers, namelijk op PDA's, WAP-GSM's en binnenkort G3-GSM's.

3. Inhoud:
Streven naar volledigheid: Een bezoeker die buiten wat algemene informatie weinig interessants kan vinden, is al snel ontgoocheld. Het is belangrijk om te trachten op de website alle mogelijke informatie te plaatsen waarnaar een bezoeker op zoek kan zijn, en zich niet tevreden te stellen met enkel maar een digitale versie van de standaard firmabrochure.
Archieven: Om de vluchtigheid van het medium internet wat tegen te gaan, kan het handig zijn om archieven van vroegere persberichten, tijdschriften of andere documenten ter beschikking te stellen. Het zou zonde zijn om informatie die voor de bezoeker eventueel interessant kan zijn, en waar destijds veel energie werd ingestoken, na luttele tijd reeds definitief te wissen.
Multimedia: In al die drukte zou men haast vergeten dat internet het multimediagebeuren bij uitstek is. Bij het ontwerp van de site dient men dus zeker niet te aarzelen om alle mogelijke niet-vertrouwelijke informatie zoals documenten en handleidingen in PDF-formaat of audio- en videomontages op de website te plaatsen: de bezoeker zal er u dankbaar voor zijn.

4. Onderhoud: Sommige sites worden na de plechtige lancering steeds minder geactualiseerd, wat het bezoekersaantal na verloop van tijd exponentieel doet dalen. Het regelmatig onderhouden van een website is op zijn minst even belangrijk als de oorspronkelijke bouw ervan, alhoewel dit door tijdsgebrek of hoge onderhoudskosten vaak sterk wordt verwaarloosd. Bij One2Web zijn we van mening dat we de klant best geen wurgcontract voor onderhoud aansmeren, maar daarentegen een volledig op maat gemaakte onderhoudsmodule aanbieden, die u in staat stelt om dit werk gratis, eenvoudig en in real-time zelf uit te voeren.

5. Promotie: U mag dan nog een website hebben die volledig aan de vier voorgaande vuistregels voldoet, zonder efficiënte en regelmatige promotie weet niemand uw prachtige webstek te vinden.
Search engines: Het aankondigen van uw site bij zoekrobots of andere indexen is essentieel, maar geenszins een wondermiddel. U bent wellicht niet de enige die als sleutelwoorden "best belgian website" opgeeft, dus in een toppositie raken voor zeer algemene zoektermen is vrijwel hopeloos. Aangezien ongeveer 90% van alle dergelijke trafiek via de 7 grootste search engines passeert, is het vrij zinloos om tijd of geld te investeren in het aankondigen bij de honderden andere. Uw website laten registreren bij lokale landelijke zoekrobots of indexen specifiek voor uw branche is daarentegen wel interessant. Uw ontwerper kan die aankondiging een eerste maal doen, maar door allerlei onhebbelijkheden van de meeste search engines herhaalt u die registratie best zelf af en toe.
Nieuwsgroepen: Het regelmatig en oordeelkundig posten van aankondigingen op relevante nieuwsgroepen is niet alleen kosteloos: het genereert ook een interessante bijkomende respons. Uit de rechtstreekse feedback kunt u bovendien nog wat leren en uw promotie of website desgevallend bijsturen.
Rondzendlijst: Via een mailinglist op uw site kunt u de bezoekers per e-mail op de hoogte houden van vernieuwingen of interessante aankondigingen. Met wat geduld kunt u zo een trouw en dankbaar publiek opbouwen.
Conventionele promotie: Momenteel verreweg nog de belangrijkste promotietechniek is die via de conventionele publicitaire kanalen. Vergeet ook niet uw URL op alle materiaal aan te brengen zoals briefpapier, visitekaartjes, productverpakkingen en bedrijfsvoertuigen. Afhankelijk van uw budget kan u ook, zeker bij lancering, advertenties plaatsen of een reclamebureau inschakelen.
Wederkerige promotie: Afhankelijk van de concurrentiële positie van uw organisatie kan u eventueel afspraken maken met andere sites voor een wederzijdse link, of deelnemen aan een uitwisselingsprogramma voor banners. U kan hetzelfde principe ook toepassen op uw interne promotie: uw website maakt bijvoorbeeld reclame voor uw magazine, waar u aanraadt om in te schrijven op uw rondzendlijst, die uw nieuwste producten aankondigt zoals op de nieuwsgroepen, en waarvan de details kunnen worden nagelezen op uw website.

Het weze ondertussen duidelijk dat het niet voldoende verzorgen van één van de vijf vuistregels het succes van uw website meteen compromitteert. Vergeet niet dat de argeloze bezoeker uw imago gelijkstelt aan de kwaliteit van uw website...

Uiteraard nemen we bij One2Web deze vuistregels ernstig. Verneem meer over onze werkwijze, ontdek wat ons nu zo bijzonder maakt, of maak meteen een vrijblijvende afspraak.

Ook over de plaatsing van uw website hebben we zo onze eigen ideeën. Lees meer over de Vijf aandachtspunten voor een hosting-account.


contact    copyright    privacy    aup    disclaimer